Etelä-Savo

SPEK ETELÄ-SAVO

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) suunnittelee ja toteuttaa erilaisia koulutuksia sekä tapahtumia mm. palokunnille, yrityksille ja taloyhtiöille Etelä-Savon alueella. SPEK toimii Etelä-Savon Pelastusalan Liitto ry:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, jolla SPEK vastaa Etelä-Savon alueella Pelastusalan Liiton sääntöjen mukaisista tehtävistä. 

SPEKin tehtävänä on toiminta-alueellaan yhteistyössä viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa edistää kansalaisten ja yhteiskunnan valmiutta ennaltaehkäistä ja torjua vaaroja sekä selvitä erilaisista onnettomuus- ja vaaratilanteista. Koulutuspalveluiden lisäksi SPEK on aktiivinen turvallisuusviestijä.

SPEKin ja Etelä-Savon Pelastusalan Liiton tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Etelä-Savon pelastuslaitos, vapaaehtoiset palokunnat ja palomiesyhdistykset. Lisäksi eri yritysten, taloyhtiöiden ja muiden turvallisuudesta kiinnostuneiden tahojen kanssa tehdään yhteistyötä.